Konya15 °C
221 52 52

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Yazı Boyutu :

 

Kuruluş Adı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Destek Unsurları

 • Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile alternatif ısıtmalı sera yatırımları)
 • Makine ve Ekipman Desteği ve Basınçlı Sulama Yatırımları Desteği

Programın amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

Yararlanıcılar*
• Gerçek kişiler,
• Tüzel Kişiler (Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler)
• Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.

*Kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım yapmak şartıyla başvurabilir.

Yatırımın Destek Miktarı
Proje toplam tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
Gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını,
Tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
Proje bütçesi KDV hariçtir. 

Uygulama İlleri
Tüm Türkiye.(81 il)

Yatırım Konuları

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar
 • Basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar.
 • Koyun, keçi ve manda konularında modern sabit yatırım projeleri. (Hayvan alımı hariç)

Proje Kaynaklarından Karşılanabilecek Giderler

 • İnşaat işleri alım giderleri.
 • Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim