Konya22 °C
221 52 52

KARNE HAMİLİNİN ADRES, ÜNVAN VE ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yazı Boyutu :

Unvan, adres ve ortak değişikliği yapan karne hamili, aşağıda belirtilen belgeler ve talep yazısıyla birlikte odaya müracaat eder.
Adresinin değişmesi halinde, ikişer nüsha olmak üzere;

  1. Adres değişikliğinin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi.
  2. Talepname.
  3. Taahhütname.
  4. Ek taahhütname.
  5. Karne hamili bilgi formu.

Unvanının değişmesi halinde; birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten yeni unvana göre yeniden düzenlenen teminatlar.
Ortaklarının değişmesi halinde; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden 3’er nüsha ve buna ilaveten değişen ortakların her biri için, 3’er nüsha olmak üzere;

  1. Resimli ve noter tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti.
  2. Resimli ve tasdikli ikametgâh ilmühaberi.
  3. Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin aynı anda birden fazlasının beyan edilmesi halinde, beyan edilen değişiklere isabet eden belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Unvan ve ortak değişikliği olması halinde taahhütnamenin Odaya tasdik ettirilmesi zorunludur.
Oda, karne hamilinin talebine göre, bu maddede belirtilen belgelerin birer nüshasını alarak, karne hamili dosyasında saklamak üzere alıkoyar ve geri kalan belgeleri gecikmeksizin bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirir.
 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim