İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Karatay Belediyesi - Satılık Arsalar

Karatay Belediyesi - Satılık Arsalar 10 Ocak 2017 Salı 09:57

İhale 25.01.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İ L A N

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            1-Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtı  ve muhammen  bedeli yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

             2- İhale 25.01.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

             3- Arsa bedellleri; 1,3 ve  4 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde  % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 2,5,6 ve 7 nci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde  % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

            4-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Dış zarf

         a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

         b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

         c) Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

       d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel         kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

        e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)

B- İç zarf

    a)Teklif mektubu

            5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

             6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

            7-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Niteliği

Muh. Bed.

TL

Geçici Tem.

TL

1

Fevzi Çakmak

 

2492

42

241.972,36

Tam

---

---

Arsa

108.888.000,00

3.266.640,00

2

Fevzi Çakmak

 

24138

1

4.026,37

Tam

---

---

Arsa

3.221.000,00

96.630,00

3

H.Yusuf Mescit

 

30801

3

30.873,28

Tam

---

---

Arsa

18.316.000,00

549.480,00

4

H.Yusuf Mescit

 

30802

1

37.211,57

Tam

---

---

Arsa

20.499.000,00

614.970,00

5

Fevzi Çakmak

 

16299

1

4.164,97

Tam

---

---

Arsa

4.582.000,00

137.460,00

6

Tatlıcak

 

5759

89

33.160,92

Tam

---

---

Arsa

4.500.000,00

135.000,00

7

Mezbaha (Fetih)

 

31274

3

8.208,11

Tam

---

---

Arsa

5.746.000,00

172.380,00

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim