Konya5 °C
221 52 52

K3 TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Yazı Boyutu :
 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. Başvuru formu (odamızdan temin edilecek)
 3. Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin adli sicil belgesi (asli)  ve nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Oda kayıt belgesi (ticaret veya esnaf sanatkarlar odası) (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) oda kayıt belgesinde sermayesi en az 5.000 tl olması  ve  iştigal konusu içerisinde; nakliyecilik ibaresinin bulunması zorunludur.
 6. Ticaret Sicili gazetesi aslı ve ya onaylı sureti ( güncel adres, ortaklık yapısı, sermaye, unvan ve yetkiliyi/yetkilileri gösteren Ticaret. Sicil gazetesi) ( gerçek kişilerde bu şart aranmaz)
 7. Tüzel kişiliklerde (şirketlerde) ise kira kontratı veya şirkete ait olduğunu gösteren tapu örneği
 8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden faaliyet belgesi veya vergi levhası fotokopisi (kara yolu ile yük taşımacılığı yapabilir ibaresi yazılı olacak )
 9. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 20 yaşın altında en az 45 ton azami yüklü ağırlığı eşya taşımaya mahsus en az 2 birim özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopisi (araçlar vizeli olacak)
NOT:
 1.  K1, K1(Ö) ve K3 Türü Yetki Belgesi Sahibi Tüzel Kişiler ile 27.02.2006 tarihinden sonra müracaat ederek K3 yetki belgesi alan gerçek kişilerin KTY’ nin 43/15. Maddesi hükmü uyarınca; ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, en az bir adet Orta Düzey yönetici (ODY) veya Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgelerine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri ve bu durumu otomasyon sistemine işletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde taşıt ilavesi, yenileme vb. onaya gönderilecek işlemler yapılamayacağı gibi, KTY. de bahsi geçen idari yaptırımlara da maruz kalacaklardır.
 2. Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,  K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal, kapalı kasa, ticari taşıtların taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim