Konya-3 °C
 • FaceBook Ticaret Odası
 • Twitter Ticaret Odası
 • RSS
221 52 52

K1 VE K1* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Yazı Boyutu :
 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. Başvuru formu (odamızdan temin edilecek)
 3. Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin adli sicil belgesi (aslı)  ve nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Oda kayıt belgesi (ticaret veya esnaf sanatkarlar odası) (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) oda kayıt belgesinde sermayesi en az 10.000 tl olması  ve  iştigal konusu içerisinde; nakliyecilik ibaresinin bulunması zorunludur. ( K1* yetki belgelerinde asgari sermaye şartı aranmaz)
 6. Ticaret Sicili gazetesi aslı veya onaylı sureti ( güncel adres, ortaklık yapısı, sermaye, unvan ve yetkiliyi/yetkilileri gösteren Ticaret Sicil gazetesi) ( gerçek kişilerde bu şart aranmaz)
 7. Tüzel kişiliklerde (şirketlerde) ise kira kontratı veya şirkete ait olduğunu gösteren tapu örneği
 8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden faaliyet belgesi veya vergi levhası fotokopisi (kara yolu ile yük taşımacılığı yapabilir ibaresi yazılı olacak )
 9. K1 yetki belgesi için şahısların 20 yaşın altında en az 30 ton azami yüklü ağırlığını dolduran kendi adına kayıtlı özmal 1 birim ticari taşıtların ruhsat fotokopileri. Şirketlerin 20 yaşın altında en az 110 ton azami yüklü ağırlığını dolduran şirket adına kayıtlı en az 3 birim özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopileri. (araçlar vizeli olacak)
 10. K1* yetki belgesi için 20 yaşın altında kendi adına kayıtlı (özmal) en az 1 birim ticari taşıtların ruhsat fotokopileri.
     NOT:
 1. K1, K1(Ö) ve K3 Türü Yetki Belgesi Sahibi Tüzel Kişiler ile 27.02.2006 tarihinden sonra müracaat ederek K3 yetki belgesi alan gerçek kişilerin KTY’ nin 43/15. Maddesi hükmü uyarınca; ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, en az bir adet Orta Düzey yönetici (ODY) veya Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgelerine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri ve bu durumu otomasyon sistemine işletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde taşıt ilavesi, yenileme vb. onaya gönderilecek işlemler yapılamayacağı gibi, KTY. de bahsi geçen idari yaptırımlara da maruz kalacaklardır.
 2. Yurt içi eşya  taşımalarında,  K1  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
 3. K1 yetki belgesine ticari kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K1* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen ruhsatında kamyonet olarak tescil edilen taşıtlar eklenebilir. K1* belgede istiap doldurma zorunluluğu olmamasına rağmen 20 yaşın altında en az 1 birim ticari kamyonet cinsi araç bulundurmak zorunludur.

    

                ( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)               
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim