Konya3 °C
 • FaceBook Ticaret Odası
 • Twitter Ticaret Odası
 • RSS
221 52 52

K1 BELGESİ DEVİR İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

K1 VE K1* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(DEVRALAN’ IN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. BAŞVURU FORMU (Odamızdan temin edilecek)
 3. ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ YETKİLİ KİŞİLERİN ADLİ SİCİL BELGESİ (ASLI) VE NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ
 4. FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. ODA KAYIT BELGESİ (TİCARET VEYA ESNAF SANATKARLAR ODASI) (Belgede Taşımacının Unvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu- İştigali, Sermayesi Yazılı Olacak) Oda Kayıt Belgesinde Sermayesi En Az 10.000 TL olması  ve  İştigal konusu içerisinde; Nakliyecilik ibaresinin bulunması zorunludur. ( K1* Yetki Belgelerinde Asgari Sermaye Şartı Aranmaz)
 6. TÜZEL KİŞİLİKLERDE (ŞİRKETLERDE) İSE KİRA KONTRATI VEYA ŞİRKETE AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN TAPU ÖRNEĞİ
 7. KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN FAALİYET BELGESİ VEYA VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ (Kara Yolu İle Yük Taşımacılığı Yapabilir İbaresi Yazılı Olacak )
 8. K1 YETKİ BELGESİ İÇİN ŞAHISLARIN 20 YAŞIN ALTINDA EN AZ 30 TON AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞINI DOLDURAN KENDİ ADINA KAYITLI ÖZMAL 1 BİRİM TİCARİ TAŞITLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ. ŞİRKETLERİN 20 YAŞIN ALTINDA EN AZ 110 TON AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞINI DOLDURAN ŞİRKET ADINA KAYITLI EN AZ 3 BİRİM ÖZMAL TİCARİ TAŞITLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ. (Araçlar vizeli olacak)
 9. K1* YETKİ BELGESİ İÇİN 20 YAŞIN ALTINDA KENDİ ADINA KAYITLI (ÖZMAL) EN AZ 1 BİRİM TİCARİ TAŞITLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ.
 10. ŞİRKETE EN AZ % 25 HİSSE İLE ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI SURETİ ( GÜNCEL ADRES, ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE, UNVAN VE YETKİLİYİ/YETKİLİLERİ GÖSTEREN TİC. SİCİL GAZETESİ) (Şahıstan Şirkete Devredecekler Temin Edecektir.)
     NOT:
    Gerçek Kişiden (Şahısdan) Tüzel Kişiliğe (Şirket) yapılacak olan devirlerde Belgesini devredecek Gerçek Kişi (Şahıs) En az %25 Hisse ile Tüzel Kişiliğe (Şirket) Ortak Olmalıdır.

 

(DEVREDEN’ İN TAMAMLAMASI GEREKEN BELGELER)

 1. Dilekçe (Devreden bizzat memur huzurunda dilekçeyi imzalayacak)
 2. Eski K Belgeleri (Asılları)
 3. Satılan araç varsa noter satış sözleşmesi fotokopisi, hurdaya ayrılan varsa hurda belgesi mevcut araçların ruhsat fotokopisi
 4. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği ( Nüfus Müdürlüğünden ) (Belgeyi devredecek ve devralacak kişiler aynı sayfada görünecek)

 

     NOT:

K1, K1(Ö) ve K3 Türü Yetki Belgesi Sahibi Tüzel Kişiler ile 27.02.2006 tarihinden sonra müracaat ederek K3 yetki belgesi alan gerçek kişilerin KTY’ nin 43/15. Maddesi hükmü uyarınca; ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, en az bir adet Orta Düzey yönetici (ODY) veya Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgelerine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri ve bu durumu otomasyon sistemine işletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde taşıt ilavesi, yenileme vb. onaya gönderilecek işlemler yapılamayacağı gibi, KTY. de bahsi geçen idari yaptırımlara da maruz kalacaklardır. Yurt içi eşya taşımalarında,  K1 Yetki Belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur. K1 yetki belgesine ticari kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K1* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen ruhsatında kamyonet olarak tescil edilen taşıtlar eklenebilir. K1* belgede istiap doldurma zorunluluğu olmamasına rağmen 20 yaşın altında en az 1 birim ticari kamyonet cinsi araç bulundurmak zorunludur.

( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra  devir işlemi için Ulaştırma Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.  )

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim