Konya-7 °C
221 52 52

K BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

Yazı Boyutu :

K BELGESİ, 23.05.2013 TARİHLİ YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE K BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ:

DİKKAT! UYARIYORUZ,

K belgelerinde, belge geçerlilik tarihinin bitiminden önce K belgelerini yenilemeyenler, Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.

5 Yılını dolduran (Geçerlilik tarihini dolduran) K belgelerinde ücretli belge yenileme;

İlgili vatandaş ve üyelerimiz K Yetki belgesi üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminden 60 gün öncesinden başlayarak ücretli yenilemeye gelebileceklerdir. K belgesi veya taşıt kartı üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminden önce veya geçerlilik tarihinden itibaren 270 gün içinde gelenlerden Bakanlık tarafından Belge ücretinin %5’i tahsil edilecektir. Geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren ise 271. ve 540. Günler arasında müracaat edildiği zaman belge ücretinin %25’i tahsil edilecektir. Geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren 541 gün geçtiği zaman ise K belgeleri iptal olacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için geçerlilik tarihinin bitiminden önce belge yenilemeye gelmeleri rica olunur.

Ücretler, Odamıza yapılan müracaatdan sonra Bankaya makbuz ile yönlendirilerek tahsil edilecektir.

K BELGESİ YENİLEME ÜCRETLERİ

Bakanlığın hesabına, Ziraat veya Vakıfbank’a Ödenecek Tutarlar;

K BELGESİ YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ÜCRETLER

( 270 ve 540 GÜNE KADAR ÜCRETLİ YENİLEME )

 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 270 İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’nca alınacak ücret

 
 

BAKANLIK HESABINA

Belge Bedelinin %5’i

BAKANLIK HESABINA Araç Başı 82,00 TL

(TAŞIT KARTI ÜCRETİ)

KONYA TİCARET ODASI ÜCRETİ

(1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

1.062,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

1.238,00 TL

K1*

106,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

282,00  TL

K2

531,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

707,00 TL

K2*

53,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

229,00 TL

K3

531,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

707,00 TL

 

 

Belge bitim tarihi itibariyle 271. Gün ile 540. Gün arasında gelenlerden ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’nca alınacak ücret ile

 
 

BAKANLIK HESABINA

Belge Bedelinin %25’i

BAKANLIK HESABINA Araç Başı 82,00 TL

(TAŞIT KARTI ÜCRETİ)

KONYA TİCARET ODASI ÜCRETİ

(1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

5.309,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

5.485,00 TL

K1*

531,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

707,00 TL

K2

2.654,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

2.830,00 TL

K2*

265,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

441,00 TL

K3

2.654,00 TL

98,00 TL

60,00TL + 18,00TL
(Araç Başı)

2.830,00 TL

DİKKAT! UYARIYORUZ,

K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.

Not : Yukarıda belirtilen K Türü Yetki Belgelerinde yenileme için müracaat edilen zamana göre %5 veya %25 Belge bedellerine ek olarak Araç Başı 98,00 TL Ziraat Bankası veya Vakıf Bankasına ödenecektir.

NOT: Yenileme işleminin yapılabilmesi için K1 yetki belgesi sahibi Tüzel kişiler (Şirketler) ile K3 yetki belgesi sahibi şahıslarla Tüzel kişiler’ in (Şirketler) en az bir adet (ODY) Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam etmeleri veya ortak/Yönetim Kurulu üyeleri/şef/müdürlerden birinin bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

23.05.2013 TARİHLİ YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE 270 ve TOPLAMDA 540 GÜN İÇİNDE YENİLEMESİNİ YAPTIRACAK OLANLAR İLE İLGİLİ İSTENEN EVRAKLAR;

K1 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI ( Oda Kayıt Belgesi üzerinde; sermayenin asgari 10.000,00 TL olması ve iştigal/ faaliyet konusu "nakliyecilik" veya" karayolu ile yüktaşımacılığı" şeklinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi Kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edilirken halihazırda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 110 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi yenileme işlemi yapılamayacaktır.

K1 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin asgari 10.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen 30 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 tarihinden önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K1 belgesi alan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri müddetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, araçlarda aranan 20 yaş şartlarından muaftır. (Devir yapılmışsa devir işlemi ile bu muafiyetler kalktığından devir tarihinden itibaren (23.05.2013 tarihli düzenleme) 30 tonun, 20 yaşından genç araçlarla tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)

K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir. (540 günlük süre 5 yılda bir kez kullanılabilecektir.)

K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ

NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir.

K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI ( Oda Kayıt Belgesi üzerinde; sermayenin asgari 5.000,00 TL olması ve iştigal/ faaliyet konusu "nakliyecilik" veya" karayolu ile yüktaşımacılığı" şeklinde yazılı olması gerekir)

-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)

-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,

-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi yenilenemeyecektir.

K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,

- Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin asgari 5.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde veya sermaye bildirim formunda yazılı olması gerekir)

-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi,

-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,

NOT : Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 yılından önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K3 belgesi olan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri mütdetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY) alma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme ve araçlarda aranan 20 yaş şartlarından muaftır. Devir işlemi yapılmışsa devir tarihi itibariyle (23.05.2013 tarihli düzenleme) azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’u tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)

K Belgesi Yenileme dilekçe örneği için tıklayınız.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim