Konya12 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı

İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı21 Şubat 2017 Salı 09:47

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor.

İşverene Büyük Teşvik:
İşbaşı Eğitim Programı


İşverenlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor. Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenler için maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

 

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?

Yönetmeliğin 47. maddesine göre, işbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az iki sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Burada sigortalı çalışandan kasıt, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında veya 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa veya özel sandık kesintisine tabi çalışanı (en az iki çalışan) bulunan işverenler de programdan yararlanabilecektir.

Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve benzeri yerlerde, bu kurum/kuruluşların en az iki çalışanı olması halinde, bu kurum/kuruluşlarla program düzenlenmesinde engel bir durum bulunmamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya bu kuruluşların ortak olduğu işletmelerle de ortaklık yapısında kamunun payına bakılmaksızın ilgili mevzuatı gereği en az iki çalışanı olma şartının sağlanması halinde program düzenlenebilir.

 

İşverenler Kimleri Programa Alabilir?

Bütün işsizler ile birlikte programa devam etme anlamında herhangi bir engeli olmadığı il müdürlüğünce değerlendirilen ve Yönetmeliğin 52. maddesinde yer alan şartlara aykırı durumu bulunmayan tüm kademelerdeki öğrenciler (ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim, açık lise vb.) programdan yararlanabilecektir.

Ancak programın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısmı ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir. Daha önce herhangi bir sigorta tescili olmayıp ilk kez işgücü piyasasına girmek veya en az 3 aydır işsiz olması gerekmektedir.

 

Program Süresi Ne Kadardır?

Günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi ve de günde 8 saati aşmaması kaydıyla günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir.  Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda Programa katılabiliyorlar.

 

Katılımcılara İŞKUR Tarafından Hangi Ödemeler Yapılıyor? İşverenin Maddi Yükümlülüğü Var Mı?

İŞKUR, Programa katılanlara her gün için 54 TL cep harçlığı ödüyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor.

İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse katılımcılara İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme yapabilme imkânına da sahiptir.

 

İşverenler Programa Alacakları Kişileri Nasıl Belirler?

İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a başvurup Programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabilirler. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların Programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu Kurum tarafından verilen onay ile program başlar.

 

İşverenlerin Alabileceği Katılımcı Sayısı Nasıl Belirlenir?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunur, daha fazla katılımcıya ihtiyacı olan işverenler fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanır. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanır.

 

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var Mı?

İşbaşı Eğitim Programında istihdam yükümlülüğü kullanılan kontenjan oranına bakılmaksızın istihdam taahhüt oranı en az % 50 ve istihdam süresinin en az düzenlenen program süresi kadardır.

İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebilir.

 

İŞKUR İşverenleri Programa Nasıl Yönlendiriyor?

İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverene iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilerek bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve şartlarının uygun olması halinde program başvurusu değerlendirmeye alınarak talep ettiği mesleklerde kayıtlı olan kişiler arasından katılımcı seçilebiliyor.

 

İşverenlerin Programla İlgili Bilmesi/Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

  • İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını program bitiminde de koruması gerekir. Bitiş tarihindeki çalışan sayısı başlangıçtakinden düşükse aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre verilir.
  • Program bitiminde gerekli sayıda katılımcıyı istihdam etmeye başlayan ve istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname veren işveren yeni program başvurusunda bulunabilir.
  • İşverenlerin programa katılan kişilere programın düzenlendiği meslek dışında başka bir iş yaptırmaması gerekir.
  • Engelli çalıştırma zorunluluğu varsa sözleşme imza aşamasında engelli açığının olmaması gerekir.

 

İşsizler ve öğrenciler!
Deneyim kazanırken paranız İŞKUR’dan
İşbaşı Eğitim Programı

 

İşbaşı Eğitim Programının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı ile işsizler ve öğrenciler eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanıp aynı zamanda günde 54 TL elde etme şansına sahip olabiliyor. Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını da Program kapsamında gerçekleştirilebildiği için iş arama sürecinde bu deneyimlerine de CV’ lerinde yer verebiliyorlar.

 

Kimler Katılabiliyor?

Tüm kademelerdeki öğrenciler (ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim, açık lise vb.) ile tüm işsizler programdan faydalanabiliyor.

 

Katılmanın Diğer Şartları Nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

Daha önce herhangi bir sigorta tescili olmayıp ilk kez işgücü piyasasına girmek veya en az 3 aydır işsiz olmak,

Emekli olmamak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak.

 

Program Süresi Ne Kadar?

Günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi ve de günde 8 saati aşmaması kaydıyla günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir. Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda Programa katılabiliyorlar.

 

İŞKUR Hangi Ödemeleri Yapıyor?

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programına katılanlara her gün için 54 TL cep harçlığı ödüyor ve Program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. Bu sayede kişiler staj yaparken geçici süreli de olsa gelir elde etme imkânına sahip olarak sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

 

Kişiler Programa Katılacakları İşyerini Nasıl Belirleyebilir?

Katılımcılar Programa katılacakları işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup Programdan yararlanmak isteyen bir işverene bağlı işyerinde katılım sağlayabilir. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların Programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu Kurum tarafından verilen onay ile Program başlayabilir.

 

Program Hangi İşyerlerinde Uygulanabilir?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işyerlerinde düzenlenebilen Program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunur. İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

 

İŞKUR Kişileri Programa Nasıl Yönlendiriyor?

İŞKUR’a kayıt yaptıranlara verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında programla ilgili bilgiler veriliyor ve durumlarının uygun olması halinde verilen onay doğrultusunda işsizler ve öğrenciler Programa yönlendirilebiliyor.

 

Katılımcıların İlgili Bilmesi/Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Program süresinin 1/10’undan fazla devamsızlık yapılamıyor, aksi takdirde 12 ay süreyle programdan faydalanılamıyor.

Program süresi ilk kez işgücü piyasasına giren (daha önce herhangi bir şekilde uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmamış) kişiler için meslek, katılımcı ve işveren talepleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Programdan yararlandıktan sonra 3 ay geçmeden yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlanamıyor.

 

Kayıt Olmak İçin Nasıl Başvuru Yapılabilir?

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ve belirli ilçelerde bulunan Hizmet Merkezlerine başvuru yaparak veya www.iskur.gov.tr adresinden kayıt yaptırılabilir. Ayrıca, üniversitelerde bulunan İŞKUR İrtibat Noktalarında görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla da başvuru yapılabilir.

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim