Konya19 °C
221 52 52

İŞLETME DEVRİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

İşletme devri tescil işlemlerinde “İşletme Devri Sözleşmesi”nin başvuraya “Belgeler” alanından eklenerek ilan metnine eklenerek gönderilmesi sağlanmıştır. Bu konuda ilgili belgenin kullanıcı tarafından başvuruya eklenmesi yönünde “İşletme Devri Sözleşmesini belgeler adımından yükleyebilirsiniz veya tescil sırasında ilgili TSM’ye ibraz edebilirsiniz.” uyarı mesajı oluşturulmuş olup, belgenin eklenmemesi halinde işlem tescil edilmemektedir. Bu durumda TSM tarafından ibraz edilen sözleşmenin belge olarak eklenmesi halinde tescil işlemi tamamlanacaktır.

 

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin  (TSY-135/4)


a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN İLE BERABER devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.


b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN HARİÇ OLMAK üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir. 


c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.


d) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

 

1.Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Dilekçe

2.İşletme Devrine dair Noterden düzenlenmiş Devir Sözleşmesi (İşletme devrinin unvan Dahil mi yoksa Unvan Hariç mi devir edileceği mutlaka belirtilmelidir.) (2 Adet Noter Onaylı )

3.Gerçek kişinin ev ve iş adresi, iştigal konusu ve unvanını gösterir Ticaret Sicili Müdürü/Müdür Yardımcısı huzurunda atılmış üç imzalı Tescil Talepnamesi (2 Adet)

4.Devralan Kişiye Ait Vergi Levhası Fotokopisi  (2 Adet)

5.Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim