Konya10 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

İşçilerin Barınma Yerleri İle Kapatma Uygulamaları

İşçilerin Barınma Yerleri İle Kapatma Uygulamaları13 Haziran 2012 Çarşamba 11:17

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek...

Sayın Üyemiz;

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden odamıza gelen 06/06/2012 tarih B.13.2.TİK.4.57.00.00-420.02/181072 sayılı yazısında;

Devletin, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izleme, denetleme ve teftişi ödevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş müfettişlerince yerine getirilmektedir. İş müfettişleri bu yetkisini; 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onanmasına Dair Kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 15 inci maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 91-97 nci maddelerinden alınmıştır. Söz konusu bu yetkinin kullanımı her yıl ilgili Bakanlıkça onaylanan teftiş programlarına göre sürdürülmektedir.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması işverenlerin yükümlülüğünde olup, bu husus 4857 sayılı iş kanunun 77 nci maddesinde:

“İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

            İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.” olarak düzenlenmiştir.    

            Söz konusu önlem alma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, son aylarda kamuoyunda yer alan ve özellikle işçilerin barınma yerlerinde iş kazaları meydana gelmesine ve işçilerimizin hayatlarını kaybetmesine sebep olmuştur.

            İş müfettişlerince işçilerin hayatı için tehlikeli bir husus tespit edildiğinde, işyerleri gerekli önlemleri alıncaya kadar kapatılmaktadır. Kapatılan işyerleri arasında yapı işyerleri de bulunmakta, buralardaki uygun olmayan barınma yerleri kapatma sebepleri arasında yer almaktadır.

            Özellikle barınma yerleri ile ilgili olarak halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 55 inci maddesinde:

            “Yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada ve meskûn yerlerden uzakta yapılan işlerde çalışanlardan gecelerini işyerinde geçirmek zorunda bulunanların açıkta yatmamaları için basit barakalar ve çadırlar sağlanır.

            Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.” denilmektedir.

            Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, meskûn mahallerde işçilerin barınma yeri olarak kullanılan baraka ve çadırların sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olması gerekmektedir.

Bu itibarla;

-Meskûn yerlerdeki işçilerin barınmalarına yönelik gerekli şartları sağlamayan baraka veya çadırların kurulmasına izin verilmemesi,

-Mevcut olanların kaldırılması,

-Gerek meskûn mahallerde ve gerekse meskûn mahaller dışında, işçiler için barınma yeri olarak kullanılacak başta hijyen olmak üzere, yangın, sel vb. tehlikelere karşı gerekli kontrollerin yapılması,

-4857 sayılı İş Kanunun 79 uncu maddesi ve bu madde gereğince yayımlanan ‘‘İşyerlerinde İşin Durdurulması veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik’’ hükümleri uyarınca, kapatma işlemi uygulanan işyerlerinde, kapatma kararında belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir çalışma yapılmamasının takip edilmesi,

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim