Konya7 °C
221 52 52

İÇ YÖNERGE (SINIRLI YETKİ) TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 ) 

          Temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları'',  mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin hazırlanarak,  temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) kurulu kararı ile kabul edilerek öncelikle içyönerge tescil ve ilan edilir, gazete çıktıktan sonra ise yeni bir işlem ile sınırlı yetkili müdür ataması tescili yapılır. 

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;
1-) Müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda şirket sözleşmesinde bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirket sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle şirket sözleşmesi değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE Şirket sözleşmesinin ilgili maddesine eklenecek madde örneği

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

2-) Noter onaylı Müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Kurulu Kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)
 

****Şirket sözleşmesi tadili ile iç yönerge eş zamanlı olarak tescil ve ilan edilebilir.

*** İç yönergede, sadece Ünvanlar ve bu ünvanların yetki çerçevesinden bahsedilecek olup Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. 

3-) İç yönergenin ve varsa şirket sözleşmesi tadilinin tescil ve ilanı yapıldıktan sonra, (Gazete Çıktıktan Sonra) sınırlı yetkili müdürlerin atanmasına dair tescil işlemi yapılacaktır. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir.

 NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim