Konya7 °C
221 52 52

HİSSE DEVRİ (VEFAT NEDENİYLE) TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

VEFAT DURUMUNDA ÖNCELİKLİ OLARAK VERASET İLAMI ÇIKARILMALI VE VEFAT EDEN ŞAHSIN ŞİRKETTEKİ HİSSELERİ VARİSLER ÜZERİNE GEÇİRİLMELİDİR. DAHA SONRASINDA VARİSLER ORTAKLIKTAN ÇIKACAKLARSA HİSSE SATIŞ KARARI ALINMALI, ŞİRKET KAPATILACAKSA TASFİYE KARARI ALINMALIDIR.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
 2. Veraset ilamı Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı sureti (2 Adet)
 3. Noter Onaylı Hisse İntikal Kararı (2 Adet)  
  Not 1: Karar tarihi Veraset İlamından sonraki bir tarih olmalı ve ya aynı tarih olmalı ve veraset ilamına göre gerçekleşen son ortaklık yapısının kabülüne dair olmalıdır.
  Not 2: Veraset ilamı neticesinde 25 TL ve katlarına veya şirketin 1 ADET HİSSENİN DEĞERİNE tekabül etmeyecek olan (buçuklu) hisseler varsa bunlar için varisler tarafından MÜŞTEREK TEMSİLCİ seçilmeli alınacak kararlarda MÜŞTEREK TEMSİLCİNİN de imzası bulunmalıdır.

            Not 3: Varisler kendilerine intikal eden hissenin tamamından başka bir varis lehine FERAGAT edebilirler. bunun için NOTER onaylı FERAGATNAME ile birlikte müdürlüğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

             Not 4: Varisler kendilerine intikal eden hisselerden sadece buçuklu hissenin ortadan kalkması için bir kısım hissesinden başka bir varis lerine feragat edebilirler. bunun için kendi aralarında imzalamış oldukları FERAĞATNAME aslı ile müdürlüğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Varisler arasında 18 yaşından küçükler var ise; HİSSE İNTİKAL işleminde küçükler adına anne-babadan hangisi hayatta ise kararı o imzalar. Ancak bu tescil işleminden sonraki yapılacak olan herhangi bir tescil işleminde; küçük için Mahkemeden temsil yetkisi verilmiş olan bir KAYYIM atanmalıdır. (Küçüğün hissesinin devri için ise Mahkeminin KAYYIM kararında kayyıma hisse devri yapma yetkisinin verilmiş olması gerekmektedir.
 2. Müdür ataması var ise ortaklar tarafından alınmış, noterden tasdikli Yetki Kararı (3 adet.)
 3. Müdüre ait, unvan altında Tescil Talepnamesi (2 Adet)
 4. Ortak dışı müdür ataması var ise Görev Kabul Beyanı (2 Adet)
 5. Varislerin Pay Defterindeki sayfasından fotokopi (2 Adet)
 6. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti (2 Adet)
  Yabancı kişinin şirkete ilk defa gireceği durumlarda;
  a) Yabancı T.C. Kimlik Numarası var ise; müdürlüğümüz tarafından MERSİS’e herhangi bir tanımlama yapılmasına gerek olmaksızın Yabancı T.C. Kimlik Numarası ile girilmelidir.
  b) Yabancı T.C. Kimlik Numarası yok ise; yabancı kişinin MERSİS sistemine müdürlüğümüzce tanımlanabilmesi için; öncelikle şahsın Vergi Dairesinden Vergi Numarasını ve Adresini gösterir yazı ve Türkçe Tercümeli Pasaport ile birlikte müdürlüğümüzün MERSİS Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
 7. Yabancı ortak varsa Kararlarda “yabancı ortağa kendi dilinde tercüme edilmiştir.” Kaşesinin bulunması gerekmektedir.

  Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

  Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

  Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

  Not 4: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

  Not 5: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

  NOT 6: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

  NOT 7: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

  NOT 8: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK'ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim