Konya13 °C
221 52 52

HİSSE DEVRİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

Anonim Şirketlerde hisse devrinin tescili ile ilgili 6102 sayılı TTK ‘da her hangi bir hüküm bulunmadığından tescil zorunluluğu da yoktur.

Bununla birlikte tescil edilmeksizin pay geçişinin ilanını isteyenlerin; aşağıdaki belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir.

 

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe 1 adet
  2. Hisse devrinin onaylandığına dair Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı 2 adet
  3. Ortaklığa giren/Hisseyi devralan kişi/kişilerin ortaklar pay defterindeki sayfası noter onaylı sureti 1 adet
  4. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
  5. Hisse devir senedi Noter onaylı 1' er adet

 

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)

Not 3: Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

 

MEVCUT ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SAYIDAN FARKLI BİR SAYIDA SEÇİLECEKSE VEYA YÖNETİM KURULUNA DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ÜYE GİRECEKSE ESAS SÖZLEŞMENİN İLGİLİ MADDELERİNDE TADİL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim