Konya8 °C
221 52 52

HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN BAŞKA BİR TEK ORTAĞA DEVİR) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :
 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
 2. Noter Onaylı Hisse Devir Genel Kurul Kararı (2 Adet)  
  Not: Karar tarihi noter satış tarihi ile aynı yada sonraki bir tarih olmalı ve noterden yapılan devrin onaylandığına dair olmalıdır.
 3. Müdür ataması var ise tek ortak tarafından alınmış, noterden tasdikli Yetki Kararı (3 adet.)
 4. Müdüre ait, unvan altında Tescil Talepnamesi (2 Adet)
 5. Ortak dışı müdür ataması var ise Görev Kabul Beyanı (2 Adet)
 6. Hisse devir Sözleşmesi (Noter onaylı 2'şer Adet)
 7. Devir alan ve ya devreden ortağın Pay Defterindeki sayfasından fotokopi (2 Adet)
 8. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti (2 Adet)
  Yabancı kişinin şirkete ilk defa gireceği durumlarda;
  a) Yabancı T.C. Kimlik Numarası var ise; müdürlüğümüz tarafından MERSİS’e herhangi bir tanımlama yapılmasına gerek olmaksızın Yabancı T.C. Kimlik Numarası ile girilmelidir.
  b) Yabancı T.C. Kimlik Numarası yok ise; yabancı kişinin MERSİS sistemine müdürlüğümüzce tanımlanabilmesi için; öncelikle şahsın Vergi Dairesinden Vergi Numarasını ve Adresini gösterir yazı ve Türkçe Tercümeli Pasaport ile birlikte müdürlüğümüzün MERSİS Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
 9. Yabancı ortak varsa Kararlarda ve Hisse Devir Sözleşmesinde “yabancı ortağa kendi dilinde tercüme edilmiştir.” Kaşesinin bulunması gerekmektedir.

  Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

  Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

  Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

  Not 4: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

  Not 5: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

  NOT 6: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.

  NOT 7: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

  NOT 8: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK'ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim