Konya3 °C
 • FaceBook Ticaret Odası
 • Twitter Ticaret Odası
 • RSS
221 52 52

HİSSE DEVRİ (TEK ORTAĞA DÜŞÜRME) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :
 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Hisse devir genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)  (Karar tarihi noter satış tarihi ile aynı yada sonraki bir tarih olmalı ve noterden yapılan devrin onaylandığına dair olmalıdır.)
 3. Müdür ataması var ise tek ortak tarafından alınmış, noterden tasdikli yetki kararı (3 adet.)
 4. Müdüre ait, unvan altında noterden tasdikli imza beyannamesi (1 adet ıslak imzalı).
 5. Hisse devir sözleşmesi (1'er Adet)
 6. Yeni giren ortağın veya ortaklıktan çıkan kişinin pay defterindeki sayfasından 1 adet fotokopi

 7. Tek ortak/müdür tarafından imzalanmış, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğu, ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)

 8. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet


Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu ortağın noterden onaylı, Türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 616/3)

Not 3: Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. (TTK. M.574/2)

Not 4: Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, tüzel kişinin müdür olduğu ve tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadı yetki kararında belirtilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde, ayrıca tüzel kişi tarafından belirlenen, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin ad ve soyadının belirtildiği yetkili organ kararı eklenmelidir. (noter onaylı 1 adet)

Not 5: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK. M.623/2)

NOT 6: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesini müdürler kurulu başkanı olarak atamak zorundadır.
 

NOT 7: Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare mutlaka olacak.

NOT 8: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK'ya göre tek başına atanamaz ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

 

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim