Konya-6 °C
221 52 52

GERÇEK KİŞİ ACENTE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yazı Boyutu :

                                                                                                                                   21.04.20...

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

 

                                                                            

 

Sigorta Acenteliği faaliyetimiz kapsamında Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği Levhaya kayıt işlemlerimiz ile ilgili ön başvurumuzun ekli

evraklarımız doğrultusunda incelenmesi ve asgari fiziki şart denetiminin  yapılarak onaylanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                   KAŞE – İMZA

 

 

 

 

 

 

 

ÖN BAŞVURU NO :

 

İŞ TEL :

 

GSM :

 

E MAİL :

 

WEB ADRESİ:

 

STATİK IP NO:

 

İŞYERİ ADRESİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ BİLGİ FORMU

 

 

 

ADI SOYADI

TC NO

İKAMETGAH

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

AÇIKLAMA

(*Mesleki deneyimin ibrazında,  herhangi bir şirket de  (Ltd /Aş) müdürlüğü var ise ticaret sicil gazetesi ile belgelemesi gerekmektedir.

*Şayet 14.04.2008 tarihinden önce sigortacılık faaliyetinde bulunmuş ise aşağıda yer alan kriterleri hazine müsteşarlığınca belirlenen somut belgelerin ibrazı gerekmektedir.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İki adet vesikalık fotoğraf

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş ve Tüm değişiklikler)

7. Ticaret sicili tasdiknamesi

8. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

9. Bilgi formu (ek-3)  (ek-4) asıl ve ıslak imzalı

10. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (tanzim edilmişse)

11. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

12. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

13. Son 2 ay a ait güncel adresli adsl-telefon ( İnternet servis sağlayıcıdan alınan üzerinde unvan, adres, telefon numarası ve Statik IP adresinin bulunduğu ıslak imza ve kaşeli yazı) , elektrik ve su faturası veya ön başvuru evrakları

14. Mesleki Deneyimi tespit için SGK'dan alınan, SGK dökümü ve  Kurum sicil numaralarının hangi acenteye ait olduğunu gösterir ıslak imza ve kaşeli  yazı; Halen veya geçmişte Müdür ve  ortak olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 

NOT: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün birinci fıkranın (d),(e)ve (f)bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve 18 aylık  mesleki deneyimi kazanmış olması, en az iki yıllık aktüerya, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir. Ancak dört yıllık sigortacılık ile ilglili fakülteden mezun olanlarda mesleki deneyim aranmaz.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim