Konya3 °C
221 52 52

OLAĞAN GENEL KURUL-YÖNETİM KURULU SEÇİMİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

DİKKAT

TTK MADDE 338- (2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

 

NOT: GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNİN VE İLGİLİ EVRAKLARIN HAZIRLANIŞ ŞEKİLLERİNİN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI YARARINIZA OLACAKTIR.

NOT : BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN NORMAL DENETÇİ SEÇMEYECEKLERDİR. SADECE BAĞIMSIZ DETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERİN DENETÇİ TESCİLİ YAPILMAKTADIR.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet.
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı noterden tasdikli 2 adet
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet 
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 1 adet (Dikkat!!! Genel Kurul tutanağında YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ şeklinde görev dağılımı yapılarak yönetim seçimi yapılabilmesi için şirket esas sözleşmesinde "Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili Seçilebilir şeklinde ibare olmalıdır. Aksi halde, genel kurulda görev dağılımı yapılamaz, ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.)
 5. Divan Heyeti tarafından ve yönetim kurulu tarafından imzalanmış Hazirun Cetveli aslı 1 adet
 6. Katılmışsa hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı. 1’er adet
 7. AL4 genel bilgi formu 1 adet
 8. Gündem gazetesi 1 adet asıl
 9. Yönetim kurulu tarafından alınmış gündem kararı. Noter onaylı 1 adet
 10. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten beyan. (1 adet ISLAK İMZALI).
 11. Vekaleten katılım olduğu durumlarda Vekaletnamenin Noter onaylı sureti (1 Adet)( Toplantı tarih, yer ve saatini içeren özel vekaletname olması gerekmektedir.)
 12. Ortakların tüzel kişilik olması halinde Genel Kurul Tarih, yer ve saatini içerir temsilci tayin kararı Noter Onaylı (1 Adet)

   

  YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

  Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

  ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

  İç Yönergenin Hazırlanması

  TÜM ANONİM ŞİRKETLER; OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN YAPACAKLARI İLK GENEL KURULDA BU İÇ YÖNERGEYİ GENEL KURULUN ONAYINDAN GEÇİREREK TESCİL VE İLAN ETTİRMEK ZORUNADIRLAR.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim