Konya0 °C
221 52 52

OLAĞAN GENEL KURUL-YÖNETİM KURULU SEÇİMİ TESCİLİNDE GEREKEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

GENEL KURULDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Genel kurul gündem maddelerinin ve ilgili evrakların hazırlanış şekillerinin anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılması yararınıza olacaktır.

TTK MADDE 338- (2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

Bağımsız Denetime tabi olan şirketlerin bağımsız denetçi tescili yapılmakta olup,  Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin normal denetçi seçimine dair tescil talepleri karşılanmayacaktır.

Tüm Anonim Şirketler; olağan veya olağanüstü olduğuna bakılmaksızın yapacakları ilk genel kurulda; Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeyi onaydan geçirerek tescil ve ilan ettirmek zorundadırlar.

 

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise noterden tasdikli yönetim kurulu görev dağılım ve  Yetki Kararı  (3 Adet)
 3. Kanunun 40. maddesi uyarınca düzenlenmiş, Ticaret Unvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 Adet)
 4. Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet) (ŞİRKET TEK ORTAKLI ŞİRKET İSE MUTLAKA TEK ORTAĞIN İMZASI BULUNACAK. TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE TEK ORTAĞIN, ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERDE İSE DİVAN BAŞKANININ ve VARSA KOMİSERİN İMZASININ BULUNMADIĞI GENEL KURUL TUTANAĞI GEÇERSİZDİR.)
  Not: T.T.K. 366/1 maddesi gereği Genel Kurul tutanağında YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ şeklinde görev dağılımı yapılarak yönetim seçimi yapılabilmesi için şirket esas sözleşmesinde "Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili Seçilebilir şeklinde ibare olmalıdır. Aksi halde, genel kurulda görev dağılımı yapılamaz, ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.)
 5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu ve varsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış Hazır Bulunanlar Listesi (2 Adet)
 6. Katılmışsa Bakanlık Temsilcisi raporu ve görevlendirme yazı (2 Adet)
 7. Çağrılı Genel Kurullarda (T.T.K 414) internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin gündemi internet sitesinde yayınladığına dair belge veya beyan, iadeli taahhütlü mektup listesi ve Gündem gazetesi (2'şer Adet)
 8. Yönetim kurulu tarafından alınmış Noter onaylı Gündem Kararı (2 Adet)
 9. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların  yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten ıslak imzalı Görev Kabul Beyanı (2 Adet).
 10. Ortak adına genel kurula bir başkası katılacaksa, tüzel kişi ortaklarda dahil olmak üzere; mutlaka  (2 Adet) (Özel Vekaletname olması gerekmektedir. Genel vekaletname kabul edilememektedir.) Vekaletname mutlaka Noter onaylı olmak zorundadır.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim