Konya-14 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Gazbir ve Gazmer Onayı Hakkında EPDK'nın Yazısı

Gazbir ve Gazmer Onayı Hakkında EPDK'nın Yazısı30 Ekim 2013 Çarşamba 11:26

TSE ve CE belgelerinin dışında GAZMER ve GAZBİR'de kayıtlı olup olmadığının incelendiği ve kayıtlı olmayanların onay alamadıkları ve bu ürünleri üreten ve satan şirketlerin mağdur oldukları ifade edilmiştir.

Sayın Üyemiz

25-09-2013  tarihinde Sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma, havalandırma faaliyetleri ile ilgili üyelerimizin sorunlarının ilgili meslek komitesi toplantısında: “Doğalgaz malzemesi ile ilgili yerli ya da yabancı üretim yapan firmaların ürünlerinde, TSE ve CE belgesi bulunmasına rağmen, gaz dağıtım firmaları gaz vermeden önce bu ürünlerin GAZMER ya da GAZBİR Derneklerine kayıtlı olup olmadığını inceleterek; ürünün kaydının bulunup bulunmadığına bakmakta, ürün kaydının bulunmaması halinde firmaların gaz projelerini onaylamayıp gaz arzını gerçekleştirmemektedir.” şikayetleri üzerine T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’na yazdığımız yazıya istinaden gelen cevap aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

KONYA TİCARET  ODASI BAŞKANLIĞI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Odamıza göndermiş olduğu yazı;

Konya Ticaret Odası'nın Kurumumuza başvurusunda, dağıtım şirketlerince tesisat kontrollerinde, doğal gaz piyasasına hitaben üretim yapan yerli ve yabancı firmaların Ürünlerinin TSE ve CE belgelerinin dışında GAZMER ve GAZBİR'de kayıtlı olup olmadığının incelendiği ve kayıtlı olmayanların onay alamadıkları ve bu ürünleri üreten ve satan şirketlerin mağdur oldukları ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 18 Eylül 2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 4 üncü maddesinde iç tesisat "Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu cilasından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisat" şeklinde tanımlanmıştır. Yine aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde "iç tesisatın tasarımı yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişildik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. iç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanılamaz, iç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir," hükümleri ile 6 ncı maddesinde "Müfteri tarafından yaptırılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması, dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir." hükümleri ve standardı bulunmayan cihazlarla ilgili olarak ise 26 Ekim 2002 tarihli ve 24918 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde "Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır." hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda anılan ilgili mevzuat hükümleri kapsamında müşterilerin iç tesisatlarında kullanılan malzeme, ekipman ve cihazların ilgili standartlara uygunluğunun ve herhangi bir standart yok ise kalite uygunluk belgesine sahip olup olmamasının incelenmesi sorumluluğu dağıtım şirketlerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda dağıtım şirketleri lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi içinde yer alan doğal gaz kullanıcılarına ait tesisat kontrollerini gerçekleştirirken yukarıda anılan mevzuat hükümlerinde belirtilen bilgi ve belgelerin ışığında gerçekleştirmekle yükümlü olup, doğal gaz kullanıcılarını ilgili mevzuat kapsamında yukarıda anılan bilgi ve belgelerin dışında başka bir belge ya da merciden onay almaya zorlayamazlar. Ancak, doğal gaz kullanıcılarının da kendi tesisatlarının dağıtım şirketinin yetkililerince kontrollerini gerçekleştirmelerini teminen yine yukarıda anılan mevzuat hükümleri kapsamındaki bilgi, belge ve dokümanlarını dağıtım şirketine sunmaları gerekmektedir.

epdk-yazi.jpg

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim