Konya6 °C
221 52 52

EXİMBANK KREDİLERİ

Yazı Boyutu :

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, özellikle ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

Kredi çeşitleri şunlardır:

 • Reeskont Kredisi (RK)
 • Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
 • İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
 • KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)
 • İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi

 

Orta ve Uzun Vadeli Kredi Programları

Türk Eximbank, ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. Söz konusu kredi programları, standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan, ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır.
 Kredi çeşitleri şunlardır:

 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 • Marka Kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
 • Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 • Özellikli İhracat Kredisi
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

 • Turizm Kredisi
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK)
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

 

İhracat Kredi Sigortası

İhracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkânına erişmeleri amaçlanmaktadır.
Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları;

 • Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ( sevk öncesi ve sevk sonrası dönem ),
 • Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları.

 

Ülke Kredi ve Garantileri

Türk Eximbank, Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır.

 

Uluslararası Krediler Genel Bilgi

"Alıcı kredisi" niteliğindeki Uluslararası Krediler Programları kapsamında, Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından ihracatı gerçekleştirilecek dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ihracatının iki yıla kadar, sermaye malı ihracatının ve yurtdışında üstlenilen projelerin on yıla kadar vadeli kredilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Krediler Kapsamındaki Faaliyetler

1. Uluslararası Proje Kredileri

 • Kredi
 • Garanti

2. Uluslararası Ticaretin Finansmanı

 • İhracat Alacakları İskonto Programı
 • Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredisi
 • Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredisi
 • Devlet Garantili İşlemler

 

Eximbank Kredileri hakkında http://www.eximbank.gov.tr sayfasından daha geniş bilgi alınabilir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim