Konya-11 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği27 Aralık 2011 Salı 12:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda, "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği"nin 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir

Sayın Üyemiz;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda, "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği"nin 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda, tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere Birliğimize bağlı sanayi odaları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen bilgilerde, tehlikesiz atıkların toplama-ayırma tesislerine, lisanslı geri kazanım tesislerine veya metal hurdalarda olduğu gibi ergitme tesislerine gönderilmesine ilişkin olarak atık üreticilerinin yükümlülükleri ile ilgili Tebliğ maddelerinin uygulanması konusunda bazı sorunlar yaşandığı belirtilerek, söz konusu bakanlıktan görüş talebinde bulunulduğu hatırlatılmıştır.

"Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği"nin tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülüklerini düzenleyen Madde 8 (c) bendine göre, "tehlikesiz atık üreticisi, tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerinden 7 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle yükümlüdür."

Bu hüküm geçerli olmakla birlikte, Tebliğ'in Madde 15 "Yürürlük" başlığı (a) bendinde yer alan "8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2013 tarihinde, 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer" hükmüne istinaden metal hurdalar dışındaki tehlikesiz atıkların 1/1/2013 tarihine kadar lisans şartı aranmaksızın toplama - ayırma tesislerine ve geri kazanım tesislerine gönderilmesi mümkündür. Aynı şekilde Tebliğ kapsamında yer alan metal hurdaların ise 1/1/2015 tarihine kadar lisans şartı aranmaksızın toplama - ayırma ve geri kazanım tesislerine veya doğrudan ergitme tesislerine gönderilmesi mümkündür.

Bu çerçevede, uygulamada birlik sağlanması açısından, "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği" hususu bilgilerinize sunulur.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim