Konya19 °C
221 52 52

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN GENEL KURULLAR

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMİ GAZETE  TARİH: 09/10/2020 SAYI: 31269

 

MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

 1. Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında,

  - Diğer Şirketlerde İse; Gündeminde,

  - Sermayenin arttırılması veya azaltılması

  - Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması

  - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması

  - Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği

  - Birleşme

  - Bölünme

  - Tür değişikliği

  konuları bulunan genel kurul toplantılarında

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

KOMSER BULUNMALIDIR.

 

NOT 1:

- Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında,

- Kuruluş, ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olmayan tek ortaklı şirketlerin genel kurul toplantılarında,

- İmtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında,

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

 

NOT 3: Genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi toplantıya katılabilir.

NOT 4: Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

NOT 5: Tek ortaklı şirketlerde tek ortağın imzalamadığı genel kurul kararları geçersizdir.

 

 

           TESCİLDE İSETENEN EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe 
 2. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 3. Şirket sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği. (2 Adet)
 4. Genel kurulda görüşülmüş; Yönetim kurulu, Divan Heyeti ve varsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmış Tadil Metni (2 Adet)
 5. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı örneği.
 6. Tadil Tasarısı ile ilgili noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet)
 7. Unvan Değişikliği yapılacaksa Yetki Kararı (3 Adet)
 8. Unvan Değişikliği olması halinde yeni unvan altında İmza Beyannamesi (2 Adet)(Herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenebilecektir.)
 9. Amaç ve Konu değişikliği yapılacaksa Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Yazısı ve Raporu (2 Adet)
 10. Diğer Genel Kurul Evrakları (2 Adet)

 

NOTLAR; 

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 71/

(2) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğe tescil ettirilir.

(3) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylanmadan veya Kanunun 454 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince onaylanmış sayılmadan, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde ise yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylanmadan tescil edilemez.

(4) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda; genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararının, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun gerekçeli kararının noter onaylı örneği ile olumsuz oy verenlerin listesi ve bunların ortak tebligat adresi müdürlüğe verilerek tescil ettirilir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim