Konya12 °C
221 52 52

08.05.2008 TARİHLİ VE 2008-15 SAYİLİ GENELGE

Yazı Boyutu :

Hazine Müsteşarlığından                                                                           08.05.2008

 

 

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE, ACENTELERİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT MÜRACAATLARINDA, ACENTELER, TOBB VE ODALARCA İZLENECEK YOLA İLİŞKİN

GENELGE

(2008/15)

 

 

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile ilgili olarak uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, TOBB ve Odalarca başvuruların değerlendirilmesi esnasında, açıklanmasında fayda görülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

Genel Açıklama

1- Firma tescil işlemini yukarıda açıklanan tarih itibariyle tamamlamış bulunan ve             daha sonra uygunluk belgesini de alarak Levhaya kayıt olacak acentelerin,            Levha kaydını takip eden 6 ay içerisinde bir sigorta şirketi ile sözleşme yaparak             faaliyete başlaması esastır. Aksi takdirde Levha kayıtları silinecektir.

2- 15.04.2008 ve bu tarihten itibaren yeni acentelik tesis edenlerin başvuruları, bu             aşamada alınmayacak olup, bu başvuruların başlangıç tarihi TOBB tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru Kabul

 1. Bu aşamada, sadece 14.04.2008 günü akşamına kadar firmalarının tescil işlemlerini tamamlamış olan acentelerin başvuruları Odalarca kabul edilecektir. Bu acenteler, en geç 14.06.2008 tarihine kadar Levha kayıt işlemlerini tamamlatmak zorundadır.
 2. a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru esnasında Odaya teslim edecektir. Diğer şahıslar ise, durumlarına ilişkin beyanda bulunacak ve beyana ilişkin belgeyi en geç 2008 yılı sonuna kadar Odaya sunacaktır. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,
 1. Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş veya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

c)  İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında            ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları,

Odalarca reddedilecektir.

 

 

Acente Bilgileri

 1. Tüzel kişi acenteler için aranılan asgari sermaye ayni veya nakdi olabilir. Tüzel kişi acentelerin asgari sermaye ve gerçek kişi acentelerin asgari malvarlığı bildirimleri için bu aşamada beyan yeterlidir. Ancak, bunların 2008 yılı sonu itibari ile belgelenmesi gerekmektedir.
 2. Sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili olmayan acenteler, hangi yetkili acenteye bağlı olduklarını veya doğrudan sigorta şirketine bağlı olduklarını belirtecektir.
 3. Yönetmelik Ek(3) Bilgi formu hem gerçek ve hem de tüzel kişilerce, kendi beyanları çerçevesinde doldurulacaktır.
 4. Kooperatifler, bankalar gibi özel kanunla kurulmuş kurumlar arasında yer aldığından, bunların Levha kaydı şartı bulunmamaktadır.

Ortak, Yetkili ve Teknik Personel Bilgileri

 1. Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.
 2. 14.04.2008 günü mesai bitimine kadar tescil işlemlerini yaptıran gerçek veya tüzel kişi acentelerin yönetici ve teknik personeli için Yönetmelikte geçen iki yıllık mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.
 3. “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.
 4. “Yöneticiler” tanımı ile, Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.
 5. Teknik personel ve tüzel kişi acente yetkilileri, kimlik belgesi düzenlenmesi ve dosyasında saklanmak üzere 2 adet vesikalık fotoğraf ibraz edecektir.

Muafiyetlerin Devamlılığı

 1. 14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acenteler bu tarihten sonra başka bir sigorta şirketinin acenteliğini yapması halinde Yönetmelikte belirtilen muafiyetlerden yararlanmaya devam eder.
 2. 14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acentelerin yönetici ve teknik personeli de bu tarihten sonra başka bir acentede görev alması halinde Yönetmelikte belirtilen muafiyetlerden yararlanmaya devam eder.

Yürürlük tarihleri

1- 14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acenteler ile acentelerin yönetici ve teknik personeline ilişkin olarak; eğitim şartı dışındaki tüm şartların 2008 yılı sonuna kadar; eğitim şartının ise 2009 yılı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim